วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

เรียนรู้การใช้งานของตู้เชื่อมไฟฟ้า

เรียนรู้การใช้งานของตู้เชื่อมไฟฟ้า

ตู้เชื่อมไฟฟ้านั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีการแบ่งออกเป็น 5 ประเภท แต่ว่าถ้าหากแบ่งตามระบบของตู้เชื่อมไฟฟ้า แล้วนั้น จะสามารถแบ่งชนิดของตู้เชื่อมไฟฟ้าได้มากกว่านั้น ซึ่งตู้เชื่อมไฟฟ้า เป็นเครื่องสำหรับงานช่างประเภทงานเชื่อม ซึ่งงานเชื่อมไฟฟ้านั้นหมายถึงการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้า ในการเชื่อมต่อโลหะต่าง ๆด้วยไฟฟ้า โดยวิธีการการผสมผสานระหว่างโลหะเข้าด้วยกัน และอาศัยการเกิดอารค์ที่บริเวณขั้วไฟฟ้าจนลวดเกิดการละลาย หรือติดกัน ซึ่งตู้เชื่อมไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่ช่วยทุนแรงให้กับช่างเชื่อมในการเชื่อมโลหะอย่างมาก โดยตู้เชื่อมไฟฟ้าแต่ละชนิด ก็จะมีวัตถุประสงค์ของงานที่ใช้แตกต่างกันไป

ตู้เชื่อมไฟฟ้ากระแสไฟสลับ
ตู้เชื่อมไฟฟ้า ชนิดกระแสไฟสลับ เป็น ตู้เชื่อมไฟฟ้า ที่มีโครงสร้างเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าวิธีการทำงานของ ตู้เชื่อมไฟฟ้า คือมีหม้อแปลงที่จะคอยไบแอสไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นไฟฟ้าแรงต่ำและ ตู้เชื่อมไฟฟ้าชนิดกระแสไฟสลับหรือแบบหม้อแปลงไฟฟ้านี้ ช่างเชื่อมที่ใช้งานเกี่ยวกับอู่ซ่อมรถยนต์เลือกใช้เพราะเหมาะกับงาน

ตู้เชื่อมไฟฟ้ากระแสคงที่
ตู้เชื่อมไฟฟ้าชนิดกระแสคงที่เป็น ตู้เชื่อมไฟฟ้าที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานออกมาอย่างสม่ำเสมอ เป็นเครื่องเชื่อมอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมลวดขนาดที่ใหญ่มากหรือลวดแบบไวต่อแรงดันไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยตู้เชื่อมไฟฟ้าชนิดนี้จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดเมื่อตอนไม่มีการเชื่อมไฟฟ้า เนื่องจากกระแสคงอยู่ในระบบไม่ถูกใช้งาน เปรียบเสมือนการอั้นประจุไฟฟ้าไว้เพื่อทำการสปาคอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดอาร์คที่มีความร้อนสูง แต่ว่าตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบกระแสคงที่นี้จะมีแรงดัน ไฟฟ้าต่ำเมื่อกระแสการเชื่อมเพิ่มสูงขึ้น

ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบหมุน
ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบหมุนมือเป็นที่นิยมสำหรับช่างและผลิตมากในประเทศไทย แต่ว่าตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบหมุนมือนั้นมีประสิทธิภาพงานเชื่อมต่ำ และไม่ค่อยมีความแม่นยำมากนัก จึงมักไม่ค่อยถูกใช้กับงานที่ละเอียดอ่อน แต่เป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าที่ได้รับคามนิยมอย่างมากในอดีต และเป็นชนิดแกนหม้อแปลงที่เป็นเหล็กปรับกระแสไฟออกด้วยทิศทางของสนามแม่เหล็ก  

ตู้เชื่อมไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าคงที่
เป็นที่นิยมในการใช้งานพอสมควรสำหรับตู้เชื่อมไฟฟ้าชนิดแรงดันไฟฟ้าคงที่  ซึ่งเป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของกระแสเชื่อม โดยสามารถทำการเชื่อมได้ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบคงที่เหมาะสำหรับงานเชื่อมทั่วไป

ตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์
เมื่อทำการเชื่อมด้วยตู้เชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ จะสังเกตว่าชิ้นงานสวยงามมากกว่าการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าในระบบอื่น เพราะเป็นตู้เชื่อมที่มีกระแสไฟฟ้าคงที่ จึงทำให้งานเชื่อมเกิดความต่อเนื่องอยู่ตลอดไม่สะดุด และตู้เชื่อมไฟฟ้าชนิดนี้ยังช่วยในการประหยัดต้นทุนและประหยัดไฟฟ้าในการใช้งานของตู้เชื่อมไฟฟ้าได้มากขึ้นด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K  ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้า ออร่ามิลเลย์ ตู้ เชื่อม igbt ระบบอินเวอร...