วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การรับประกัน

การรับประกันสินค้า
สินค้ารับประกัน 1 ปี
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1.การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ซื้อโดยตรงกับบริษัทฯและตัวแทนจำหน่าย เท่านั้น
2.บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี
3.การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
3.1  ความเสียหายโดยมีสาเหตุจากการใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้องและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
3.2  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
3.3  ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ
5.  บริษัทฯ จะรับประกันเครื่องเชื่อมไฟฟ้าต่อความเสียหายเป็นระยะเวลา 1 ปี หากมีการขัดข้อง หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาตามปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K  ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้า ออร่ามิลเลย์ ตู้ เชื่อม igbt ระบบอินเวอร...