วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าในการควบคุมแนวเชื่อม


องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าในการควบคุมแนวเชื่อม

เกร็ดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้าสำหรับมือใหม่หัดเชื่อมนั้น จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้เครื่องเชื่อมโลหะ และเรียนรู้องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าก่อน โดย เฉพาะการใช้งานของเครื่องเชื่อมซึ่งเป็นการยึดติดโลหะเพื่อให้ติดกันอย่างแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีใช้แรงดัน และกรรมวิธีการหลอมละลาย ซึ่งช่างเชื่อมจะต้องเรียนรู้องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าเพื่อเลือกใช้วิธีการเชื่อมให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานเพื่อให้งานเชื่อมสมบูรณ์และประหยัดเวลาให้มากที่สุด

การเลือกองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า
องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งกรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ซึ่งจะมีตำแหน่งในการเชื่อม ชนิดของรอยเชื่อม และมีรอยต่อเหมือนกับกรรมวิธีการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สอ๊อกซีอะเซทิลีน  ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องเชื่อม และเทคนิคการเชื่อม ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ซึ่งจะมีองค์ประกอบในการควบคุมแนวเชื่อมที่แตกต่าง ตามลักษณะงานต่างๆ

องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า ในการเลือกชนิดของลวดเชื่อมให้เหมาะสม  
องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าในการเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ควรพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ

1.ความแข็งแรงของงาน
องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าจะต้องมีความแข็งแรงของโครงงานเพราะก่อนเชื่อมจะต้องรู้สมบัติเชิงกล ของโลหะงาน และจะต้องเลือกลวดเชื่อมที่มีคุณสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกันมากที่สุดในการเชื่อม หากเป็นเหล็กกล้าละมุน หรือMild Steels ควรเลือกลวดเชื่อมในกลุ่ม EXXXX อย่าง E6013 ซึ่งเป็นลวดเชื่อมที่มีคุณสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกับโลหะงาน

2.ส่วนผสมของโลหะงาน
องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า จะต้องเลือกลวดเชื่อมที่มีส่วนผสมคล้ายหรือเหมือนกับโลหะงาน  เพราะหากเป็นเหล็กกล้าแรงดึงสูงหรือเหล็กกล้าชนิดต่าง ๆ ควรเลือกลวดเชื่อม ในกลุ่ม EXXXX BX  อย่าง E 8018 B8 ซึ่งเป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ด่างผงเหล็ก

3.ท่าเชื่อมที่เหมาะสม
องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า โดยจะต้องดูจากสัญลักษณ์ที่กำหนดในลวดเชื่อมอย่างระบบ AWS  ที่มีการกำหนดตัวเลขตัวที่ 3 ที่จะเป็นการบอกถึงตำแหน่งท่าเชื่อมที่เหมาะสมกับการทำชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้รู้ว่าสามารถเชื่อมได้ในตำแหน่งใดบ้างอย่าง  E 6010  สามารถเชื่อมได้ทุกตำแหน่ง

4.ชนิดของกระแสไฟที่ใช้
เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าที่สำคัญมาก เพราะการเลือกกระแสไฟที่ใช้นั้น ควรเลือกให้เหมาะสมกับกระแสไฟเชื่อม เพราะลวดเชื่อมบางชนิดจะเชื่อมได้ผลดีกับไฟกระแสตรงเท่า หรือบางชนิดจะเชื่อมได้ผลดีกับไฟกระแสสลับเท่านั้น ลองพิจารณาตัวเลขตัวที่ 4 สำหรับมาตรฐาน AWS  อย่าง E 6013 ที่เชื่อมได้ทั้งกระแสไฟสลับและกระแสตรง
5.ลักษณะของรอยต่อ
องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า ในส่วนของรอยต่อนั้น หากเป็นการเชื่อแบบต่อชนไม่บากหน้างาน ควรเลือกใช้ลวดเชื่อมที่มีการอาร์กนิ่มนวล เพื่อช่วยป้องกันงานทะลุ  สำหรับการเชื่อมต่อชนบากหน้างานควรใช้ลวดเชื่อมที่มีการอาร์กรุนแรง เพื่อต้องการการกินลึก อย่าง E 7016 ซึ่งจะพิจารณาตัวเลขตัวที่ 4 นั่นเองไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K  ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้า ออร่ามิลเลย์ ตู้ เชื่อม igbt ระบบอินเวอร...