วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การเชื่อมโลหะ คืออะไร?? มีกี่ชนิด ?? รออะไร?? อ่านเลยสิ !!


การเชื่อมโลหะ คืออะไร??  มีกี่ชนิด ?? รออะไร?? อ่านเลยสิ !!

การเชื่อมโลหะ เป็นการต่อโลหะทั้งสองชิ้นให้มีการติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะทั้งสองชนิด รวมถึงลวดเชื่อมจนทำให้เกิดการหลอมละลาย ติดเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งเป็นการเติมลวดเชื่อมเป็นตัวให้ประสานการเชื่อมต่อได้ดีขึ้น ซึ่งการเชื่อมโลหะ แบ่งออกได้หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดต่างก็เป็นกรรมวิธีในการเชื่อมโลหะที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมีหลายอย่างที่เรานำมาฝากกัน

1.การเชื่อมโลหะ จากการเชื่อมแก๊ส
การเชื่อมโลหะ จากการเชื่อมแก๊ส ( Gas Welding ) เป็นการเชื่อมที่นิยมกันมากของบรรดาช่างเชื่อม ซึ่งจัดอยู่ในประเภทของการเชื่อมหลอมเหลว และเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้แหล่งความร้อนให้เกิดการเผาไหม้ระหว่างแก๊สอะเซทีลีนซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงบวกกับแก๊สออกซิเจน โดยมีอุณหภูมิของการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ให้ความร้อนสูง 3200 องศาเซลเซียส โดยจะไม่มีเขม่าหรือควันใดๆ

2.การเชื่อมโลหะ จากการเชื่อมไฟฟ้า
การเชื่อมโลหะ จากการเชื่อมไฟฟ้า ( Arc Welding ) ซึ่งการเชื่อมไฟฟ้าชนิดนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เป็นการเชื่อมโลหะโดยวิธีการเชื่อมอาร์ค โดยความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมชนิดนี้เกิดจากประกายอาร์คระหว่างชิ้นงานกับลวดเชื่อมซึ่งเป็นการหลอมละลายลวดเชื่อมที่จะทำหน้าที่ป้อนเนื้อโลหะให้แก่แนวเชื่อม

3.การเชื่อมโลหะ จากการเชื่อมอัด
การเชื่อมโลหะด้วยการเชื่อมอัด ( Press Welding ) เป็นการประสานโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันโดยเป็นการใช้ความร้อนกับชิ้นงานในบริเวณที่จะทำการเชื่อม ซึ่งเกิดจากนั้นใช้แรงอัดส่วนที่หลอมละลาย จนทำให้ชิ้นงานทั้งสองชิ้นติดกันเป็นจุดหรือทำให้เกิดแนวความร้อนที่มีการใช้ความต้านทานไฟฟ้าทำการเชื่อมจุดนั่นเอง

4.การเชื่อมโลหะ แบบTIG
การเชื่อมโลหะ แบบการเชื่อม TIG ( Tungsten Inert Gas Welding ) เป็นวิธีการเชื่อมโลหะที่ใช้ความร้อนซึ่งเกิดจากการอาร์คระหว่างลวดทังสเตนกับชิ้นงาน และมีแก๊สเฉื่อยปกคลุมบริเวณงานเชื่อมรวมทั้งบ่อหลอมละลายเพื่อไม่ไห้บรรยากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกิริยาตรงบริเวณที่เชื่อม

5.การเชื่อมโลหะ แบบ MIG
การเชื่อมโลหะ แบบการเชื่อม MIG ( Metal Inert Gas Welding ) เป็นกระบวนการเชื่อมที่ได้รับความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานลวดเชื่อม ซึ่งเป็นการใช้ลวดเชื่อมเปลือยในการส่งป้อนอย่างต่อเนื่องไปยังบริเวณอาร์คโดยทำหน้าที่เป็นโลหะเติมลงยังบ่อหลอมละลาย และยังถูกปกคลุมไปด้วยแก๊สเฉื่อยเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกับอากาศ

6.การเชื่อมโลหะ  แบบเชื่อมใต้ฟลักซ์
การเชื่อมโลหะแบบ การเชื่อมใต้ฟลักซ์ ( Submerged Arc Welding ) เป็นกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าที่ได้รับความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมเปลือยกับชิ้นงานเชื่อม ซึ่งจะมีฟลักซ์ชนิดเม็ด ทำการปกคลุมบริเวณอาร์คและฟลักซ์ แต่ส่วนที่อยู่ใกล้กับเนื้อเชื่อมจะหลอมละลายปกคลุมเนื้อเชื่อม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันอากาศภายนอกทำปฏิกิริยากับแนวเชื่อมส่วนฟลักซ์ที่อยู่ห่างจากเนื้อเชื่อมนั้นจะไม่หลอมละลาย ทำให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเช่นกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K  ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้า ออร่ามิลเลย์ ตู้ เชื่อม igbt ระบบอินเวอร...