วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เทคนิคการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน... เชื่อมอย่างไรให้เนียนกริ๊บ


เทคนิคการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน... เชื่อมอย่างไรให้เนียนกริ๊บ

เชื่อว่าในการเชื่อมชิ้นงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติม การก่อสร้างใหม่ หรือการซ่อมแซมใดๆ ที่มีการเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมโลหะต่างๆ นั้น เจ้าของเองก็คงอยากจะให้ผลงานออกมาดูดี เก็บงานเรียบร้อยในเรื่องของการเชื่อม ซึ่งจะได้ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง โดยเฉพาะการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน ที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก และเป็นการบ่งบอกว่า ช่างเชื่อมนั้นมีความเป็นมืออาชีพมากแค่ไหน??

การเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน ตามมาตรฐาน AWS
การเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยนั้น การทำให้ชิ้นงานมีรอยต่อคือ การประสานหรือการทำการต่อชิ้นส่วนสองชิ้นเข้าด้วยกัน หรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งสามารถทำได้โดยการยึดด้วยสกรูหรือการเชื่อม ไม่ว่าจะเป็นการ เชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน ที่ใช้เป็นแบบรอยต่อชน  ซึ่งเป็นการนำขอบชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางให้ขอบมีการชนกัน โดยจะมีการเว้นช่องว่างหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับความหนาของงาน  ส่วนการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน แบบที่มีรอยต่อเกย ซึ่งเป็นลักษณะการต่อคือการนำชิ้นงานสองชิ้นงานมาซ้อนเกยกัน ซึ่งการการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานวิธีนี้มีข้อดีคือไม่ต้องเสีย เวลาในการเตรียมงานมาก เพราะการต่อเกยที่ดีควรให้ชิ้นงานทั้งสองชิ้นงานทำการซ้อนกันแบบแนบสนิทตลอดความยาว  

ชนิดของการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานและท่าเชื่อมที่เหมาะสม
การเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน จากท่าเชื่อมพื้นฐาน ซึ่งในการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน (Welding Position) จากท่าเชื่อมพื้นฐานนั้น ในงานเชื่อมไม่ว่าจะเป็นเชื่อมแก๊ส หรือเชื่อมไฟฟ้า ท่าเชื่อมที่สามารถทำการเชื่อมได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน ด้วยการเชื่อมท่าราบ แต่ในการปฏิบัติงานบางอย่างอาจไม่สามารถเลือกท่าเชื่อมที่ถนัดได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของงานที่ทำอยู่  รวมทั้งตำแหน่งของการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานทั้งเชื่อมแก๊ส และเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน อย่างรอยต่อมุม ซึ่งจะมีลักษณะการต่อคล้าย ๆ กับการเชื่อมรอยต่อตัวที แต่มีความแตก ต่างกันตรงรอยต่อมุมนั้นสามารถวางตั้งฉากกันในบริเวณของขอบชิ้นงานทั้งสอง ซึ่งการเชื่อมต่อมุมนี้สามารถเชื่อมได้ทั้งรอย ต่อมุมภายในและรอยต่อมุมภายนอก

การเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานแบบรอยบาก
ในการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน แนวเชื่อมจะต้องมีความแข็งแรงเท่ากับหรือมากกว่าชิ้นงานที่นำมา ซึ่งแนวเชื่อมจะต้องมีการหลอมละลายตลอดความหนาของชิ้นงาน หากชิ้นงานไม่หนามากนักก็สามารถเชื่อมได้ทันที หากชิ้นงานมีความหนาเกินกว่า 3 มิลลิเมตรขึ้นไปจะต้องมีการบากร่องชิ้นงาน เพื่อทำให้เกิดการซึมลึกและได้เนื้อของการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน ที่มากพอที่จะทำให้เกิดความแข็งแรง ซึ่งการออกแบบบากร่องนี้จะทำการบากร่องนั้นขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานเป็นหลัก

การเชื่อมรอยต่อของชิ้นงาน แบบรอยต่อชนเชื่อมแก๊ส เป็นการนำชิ้นงานสองชิ้นหรือมากกว่ามาต่อเข้าด้วยกันซึ่งมีวิธีการต่อมากมายอย่างการรอยต่อชน  เป็นการนำชิ้นงานมาชนกัน แต่ให้ขอบของชิ้นงานทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกัน ส่วนรอยต่อขอบเชื่อมแก๊ส  เหมาะสำหรับงานเชื่อมโลหะที่บางๆ และไม่นิยมเติมลวดเชื่อม การการเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานลักษณะนี้สามารถกระทำได้ง่ายรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K

สั่งซื่อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า inverter igbt รุ่นARCPRO 210K  ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้า ออร่ามิลเลย์ ตู้ เชื่อม igbt ระบบอินเวอร...